Gracijani Tex

Mašine za završnu obradu tekstila

Ambiciozni projekti, kreativnost i inovativnost našeg tima

Početkom 1993 naš tim inžinjera pokreće ambiciozan projekat proizvodnje opreme za doradu i obradu jeans-a. Višegodišnji nastup na trzištu doveo je do proizvodnje velikog broja mašina, različitih funkcija i namena. 
Odredjen broj maiina je modificiran, usavršen, i kao takv dat patentnom zavodu, radi zaštite intelektualne svojine.

Višegodisnji napori, ulaganje u proizvodnju, stručni kadar i ljudstvo rezultiralo je time da danas Gracijani polako i sigurno preduzima liderstvo u našem regionu i šire, na polju proizvodnje mašina za obradu proizvoda od kartona, papira i džinsa.

Mašine u ponudi

Visoko kvalitetne mašine iz naše ponude

Mašina kamenjara za stoenwash

Mačina namenjena za ¨kamenovanje džinsa¨

Mašina za pranje

Mašina namenjena za pranje

Mašina za centrifugiranje

Mašina namejena za centrifugiranje

Mašina za sušenje

Mašina namenjena za sušenje

Komore za sušenje

Komore za sušenje

Komore za pečenje

Komore za pečenje

Komore za špricanje

Komore za špricanje

Toplovodni kotlovi za proizvodnju pare

Proizvodnja toplovodni kotlovi za proizvodnju pare

Filteri za hemiski tretman otpadnih voda

Proizvodja filtera za hemiski tretman otpadnih voda

Mašine za gužvanje

Mašine za obradu tekstila

Prese za dugmad i nitne

Mašine namenjene za dodavanje dugmadi i nitni pri obradi tekstila

Tople transparent prese

Proizvodnja transparent presa